Hammars Drama Productions AB

Vi är ett Stockholmsbaserat produktionsbolag av föreställningar, film och TV-program, med fokus på musik, koreografi och dans.


Företaget ägs av Cinematograph AB.
Styrelsemedlemmar


Ingmar Bergman jr, ordförande och kreativt ansvarig.


Ingmar är medlem i styrelsen för Stiftelsen Bergmancenter och ordförande i Cinematograph AB.

Han har tidigare varit kommersiell flygkapten, men är nu pensionerad och arbetar deltid som psykoanalytisk terapeut, med inriktning på flygrädsla. Ingmar är son till Ingmar Bergman.


Claes Du Rietz, styrelsemedlem och administrativt ansvarig


Claes är en Stockholmsbaserad managementkonsult och styrelsemedlem i Cinematograph AB. Han har tidigare arbetat inom Tetra Pak-koncernen, bl.a. som Vice President Environment and President Tetra Pak Asia/Pacific. Claes är också engagerad i ett antikvariat.

Östermalmsgatan 94, 2tr

11459 Stockholm


MOMS nr. SE559053-0159


tel. +46 (0)70 480 7599

GDPR: Vi samlar inte in eller hanterar personliga data på våra websidor, förutom i vår webshop. Vårt företag sparar bara namn, emailadress, telefonnummer och fysisk adress i syfte att informera om oss, våra produkter och tjänster, och enbart för individer som gett oss dessa uppgifter för detta syfte. Vi sparar alla sådana uppgifter genom säkert data management och delar inte informationen med andra individer eller företag. För att bli bortagen ur vårt register eller för ytterligare information, kontakta: admin@hammarsdrama.com