Hammars Drama Productions AB

Vi är ett Stockholmsbaserat produktionsbolag av föreställningar, film och TV-program, med fokus på musik, koreografi och dans.Styrelsemedlemmar


Ingmar Bergman jr, Ordförande


Ingmar är medlem i styrelsen för Stiftelsen Bergmancenter. Han har tidigare varit kommersiell flygkapten, men är nu pensionerad och arbetar deltid som psykoanalytisk terapeut, med inriktning på flygrädsla. Ingmar är son till Ingmar Bergman.


Marie-Louise Sid-Sylwander, Konstnärligt ansvarig


Marie-Louise är verksam som repetitör i balettledningen för Kungliga Baletten. 1996 pensionerade hon sig som solistdansare från densamma. Marie-Louise iscensätter Alexander Ekmans verk ”Tyll” och ”Midsommar” på internationella scener. Hon är styrelsemedlem i Cramérska stiftelsen och ordförande i juryn till Gallodier stipendiet samt Alhanko stipendiet, samt sitter även i juryn till Kungliga Svenska Balettskolans yrkesdansarutbildning.


Claes Du Rietz, Administrativt ansvarig


Claes är en Stockholmsbaserad managementkonsult. Han har tidigare arbetat inom Tetra Pak-koncernen, bl.a. som Vice President Environment and President Tetra Pak Asia/Pacific. Claes är också engagerad i ett antikvariat.

Östermalmsgatan 80, 5tr

11450 Stockholm


MOMS nr. SE559053-0159


tel. +46 (0)70 480 7599

GDPR: Vi samlar inte in eller hanterar personliga data på våra websidor, förutom i vår webshop. Vårt företag sparar bara namn, emailadress, telefonnummer och fysisk adress i syfte att informera om oss, våra produkter och tjänster, och enbart för individer som gett oss dessa uppgifter för detta syfte. Vi sparar alla sådana uppgifter genom säkert data management och delar inte informationen med andra individer eller företag. För att bli bortagen ur vårt register eller för ytterligare information, kontakta: admin@hammarsdrama.com

All content copyright.  All rights reserved.

2016-2021 Hammars Drama Productions AB